میانگین گرفتن

سوال

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت کند. سپس میانگین اعدادی که بین این دو عدد قرار دارد را حساب و چاپ کند. مثا اگر دو عدد ۵ و ۱۰ باشد، ۵+۶+۷+۸+۹+۱۰ = ۴۵ که باید تقسیم بر مجموع این تعداد (۶) شود که حاصل می‌شود ۷٫۵

0
aminhossein 7 ماه 0 پاسخ ها 126 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ