مقسوم علیه های عدد

سوال

سلام بچه ها

تابعی بنویسید که عددی را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کند و مقسوم علیه های آن را
برگرداند و در نهایت مقسوم علیه های آن عدد در خروجی چاپ شود.

تشکر از انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی درسمن

در حال بررسی 0
golsa Mohammadi 3 سال 4 پاسخ ها 6327 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۴ )

  1.  

ارسال یک پاسخ