مقایسه لیست خرید (تمرین پایتون پیشرفته – درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که لیست خرید دو مشتری را که تعداد اقلام آنها برابر می باشد را با هم مقایسه کرده و تعداد اقلام نظیر به نظیر مشابه هم را بدست آورده و چاپ کند.

مثلا : برای دو لیست زیر نتیجه ۳ می شود

[“Milk” ,” Cheese” ,” Butter” ,” Tomato”,” Banana”,”Apple” ]

[“Orange” ,” Cheese” ,” Kiwi” ,” Tomato”,” Banana”,” Butter” ]

در حال بررسی 0
مهدی عباسی 2 سال 11 پاسخ ها 348 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۱۱ )

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9.  

ارسال یک پاسخ