مقایسه لیست خرید (تمرین پایتون پیشرفته – درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که لیست خرید دو مشتری را که تعداد اقلام آنها برابر می باشد را با هم مقایسه کرده و تعداد اقلام نظیر به نظیر مشابه هم را بدست آورده و چاپ کند.

مثلا : برای دو لیست زیر نتیجه ۳ می شود

[“Milk” ,” Cheese” ,” Butter” ,” Tomato”,” Banana”,”Apple” ]

[“Orange” ,” Cheese” ,” Kiwi” ,” Tomato”,” Banana”,” Butter” ]

در حال بررسی 0
مهدی عباسی 3 سال 13 پاسخ ها 518 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۱۳ )

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

ارسال یک پاسخ