مقایسه رشته ها

سوال

یک آرایه از جنس رشته داریم ودرون ان را پر کرده ایم حال میخواهیم از کاربر رشته ای را بگیریم و ان را با اولین رشته درون ارایه مقایسه کند که ببیند ایا باهم برابر هستند یا نه؟ واین کار را برای تمام خانه های ارایه انجام دهیم لطفا کامل توضیح دهید

در حال بررسی 0
sadeghmasoud 12 ماه 1 پاسخ 128 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام از متد equals برای مقایسه دو رشته می تونی استفاده کنی اگه هر دو با هم برابر باشند true برمی گردونه مگر نه false  مثلا:
    String a=ali
    String b=apple
       خروجی System.out.print(a.equals(b))   →  false

ارسال یک پاسخ