مقایسه رشته در C++

سوال

۱-سوال اصلی من این هست ک چطور میشه رشته ها رو در c++ مقایسه کرد

۱-۱-منطق برنامه ای را طراحی نمایید ک سه حرف اول نام یک فصل را بگیرد و تعداد روزهای آن فصل را چاپ نماید (نام فصلها به صورت spring , summer ,autumn, winter .ضمنا چنانچه سه حرف اول نام فصلی نمیباشد پیامی چاپ نماید.
0
ijavadddd 2 ماه 0 پاسخ ها 37 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ