مقاومت کل مقاومت موازی

سوال

برنامه ای بنویسید که

مقاومت های‌‌RR1‌‌وR3که‌  به طور‌موازی‌به‌هم‌متصل اند،
را‌از‌ورودی‌خوانده،‌مقاومت‌کل‌را‌محاسبه‌  میکند‌.

حل شده 0
zahraaaaaaaaaa 2 سال 2 پاسخ ها 105 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ