معدل گیری بر حسب واحد درس در Console application

سوال

برنامه ای بنویسید که معدل ۵ نمره درسی یک دانشجو را محاسبه کند هر درس دارای واحد خاص خودش می باشد و تعداد واحد و تعداد درس از کاربرباید پرسیده شود وسپس معدل بر اساس تعداد درس و واحد های آن محاسبه شود…

باتشکر فراوان

در حال بررسی 0
Mohamadr_81 2 هفته 1 پاسخ 27 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ