مضرب مشترک

سوال

الگوریتمی بنویسید که دو عدد صحیح و مثبت n و  m دریافت و بزرگترین مقسوم و علیه مشترک و کوچکترین مضرب آن ها را چاپ کند.

در حال بررسی 0
Ali 3 سال 3 پاسخ ها 353 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ