مضرب مشترک

سوال

الگوریتمی بنویسید که دو عدد صحیح و مثبت n و  m دریافت و بزرگترین مقسوم و علیه مشترک و کوچکترین مضرب آن ها را چاپ کند.

در حال بررسی 0
Ali 10 ماه 1 پاسخ 134 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

ارسال یک پاسخ