مشکل کد کردن با ioncube

سوال

سلام وقتتون بخیر من یک کد هست که برای یکی از صفحات پلاگین هست!

میخوام اون کد رو انکد کنم ولی وقتی با ioncube میکنم پلاگین وردپرس فعال نمیشه و تو لودینگ میمونه!

پلاگین وردپرس هست!

کد به شرح زیر است.

.

<?php
/* Start Adding Functions Below this Line */
class Minify{function __construct(){if(!is_admin()){add_action(‘wp_loaded’,array(‘Minify’,’buffer_start’));add_action(‘shutdown’,array(‘Minify’,’buffer_end’));}}private static $STRIPHTMLREGEX=’%(?>[^S ]s*|s{2,})(?=(?:(?:[^<]++|<(?!/?(?:textarea|pre)b))*+)(?:<(?>textarea|pre)b|z))%ix’;private static $STRIPCOMMENTREGEX=’~<!– ([a-zA-Z0-9s./\\:-#{\$}]+) –>~’;private static function callback($buffer){$buffer=preg_replace(Minify::$STRIPHTMLREGEX,’ ‘,$buffer);$buffer=preg_replace(Minify::$STRIPCOMMENTREGEX,”,$buffer);return $buffer;}public static function buffer_start(){ob_start(array(‘Minify’,’callback’));}public static function buffer_end(){if(ob_get_length()){ob_end_flush();}}}new Minify();
/* Stop Adding Functions Below this Line */

 

 

0
Jetfox 12 ماه 0 پاسخ ها 90 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ