مشکل در خروجی pdf در انگولار

سوال

با استفاده از کندو خروجی pdf میگیرم ولی فونت فارسی پشتیبانی نمیکنه. برای خروجی گرفتن pdf در انگولار راه حلی دارید؟

0
hosseinGh 3 سال 0 پاسخ ها 367 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ