مشکل بازنشدن زیرمنو

سوال

من میخام زیرمنو هام وقتی موس میره روش بازبشن ولی نمیشه کدشو درست نوشتم مال فیلم اموزشی میشه مال من نه تو دریم ویور هم امتحان کردمم نمیشه تو css
اینه دیگه کدش  display: block;  میزنم نشون نمیده


ضمیمه ها
0
arash shokraneh 1 سال 0 پاسخ ها 108 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ