مرتب سازی اعداد

سوال

برنامه ای بنویسید که سه عدد صحیح را از کاربر دریافت کند و بدون استفاده از دستورات شرطی و حلقه ها(با استفاده از توابع ماکزیمم و مینیمم) آنهارا از کوچک به بزرگ مرتب کرده و نمایش دهد.

0
haghighishandiz 2 روز 0 پاسخ ها 4 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ