مرتب سازی ارقام عدد از کوچک به بزرگ

سوال

سوال: برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی دریافت کند و آخرین عددی که سارا صدا کرده است را در خروجی چاپ کند.

مثال: ورودی : ۱۳۲ ( ارقام از کوچک به بزرگ مرتب نیستند )

خروجی : ۱۲۹ ( آخرین عددی هست که تمام ارقام از کوچک به بزرگ مرتب شده است )

0
saraniazkhani 2 سال 0 پاسخ ها 304 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ