محاسبه ولتاژ

سوال

برنامهای‌که‌دو‌عدد‌را‌از‌ورودی‌ ‌ میخواند‌(عدد‌اول‌مقاومت‌یک‌مدار‌الکتریکی‌و‌
عدد‌دوم‌جریان‌آن‌را‌نمایش ‌ میدهد‌.)با‌فرمول‌مقابل‌ولتاژ‌را‌محاسبه‌کرده،‌نمایش ‌
‌ میدهد‌:‌‌‌
جریان‌*‌مقاومت‌=‌ولتاژ‌

حل شده 0
zahraaaaaaaaaa 2 سال 2 پاسخ ها 105 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ