محاسبه معدل هر دانشجو (تمرین پایتون پیشرفته – درسمن)

سوال

مانند شکل زیر لیستی از دیکشنری‌ها بسازید که کلیدهای آن نام داشجو و مقادیر آن لیست نمرات دانشجو باشد، سپس به کمک یک تابع لیست دیگری بسازید که معدل هر دانشجو را محاسبه و کنار نامش نگهداری کند.

 

در حال بررسی 0
hajilozahra 2 سال 5 پاسخ ها 6069 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۵ )

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5. با استفاده از حلقه ها:

    با استفاده از list comprehension:

     

ارسال یک پاسخ