محاسبه معدل با حلقه ها در دیکشنری ‌پایتون

سوال

۱٫ ابتدا یک دیکشنری با نام دانشجوها و نمراتشون ایجاد کنید.
۲٫ با استفاده از دستورات حلقه، بهترین دانشجو و میانگین نمرات را محاسبه کنید.
۳٫ یک لیست خالی بسازید و نمرات بالای میانگین را به آن اضافه کنید.
۴٫ لیست حاوی نمرات بالای میانگین را چاپ کنید.

در حال بررسی 0
مائده 4 ماه 2 پاسخ ها 183 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. studants = {“ali”:{10,20,14,10},”reza”:{16,17,18,13},”korosh”:{15.20,20,20},”hasan”:{20,20,20,20}}
  avrgs = {}
  for name,Score in studants.items():
      avrg = sum(Score)/len(Score)
      avrgs[name]= avrg
  god_score = {k:g for k,g in avrgs.items() if g>17 and type(k)==str}
  print(god_score)

ارسال یک پاسخ