محاسبه فاصله زمانی

سوال

برنامه ای بنویسید که یک زمان مشخص بر اساس ساعت، دقیقه و ثانیه دریافت کند و مشخص کند چند ثانیه از شروع روز گذشته است؟

در حال بررسی 1
Amir.Am 1 سال 2 پاسخ ها 144 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۲ )

 1. سلام زمان اولیه را در یک متغیر قرار دهید و برای فهمیدن زمان گذشته باید زمان ها را از هم کم کنید (ساعت را از ساعت دقیقه از دقیقه و ثانیه از ثانیه)

 2. int day = 86400;

  Console.Write(“clock:”);
  int watch = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write(“nminutes:”);
  int minutes = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write(“nSeconds:”);
  int Seconds = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.Clear();
  int watchSeconds = (watch * 60) * 60;
  int minutesSeconds = minutes * 60;
  int sum = watchSeconds + minutesSeconds + Seconds;
  Console.WriteLine(“the clock: ” + sum);
  Console.ReadKey();

   

ارسال یک پاسخ