پاسخ ها ( ۷ )

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5. البته با لامبدا هم میشد فاکتوریل رو تعریف کرد

ارسال یک پاسخ