محاسبه توان

سوال

دو تا عدد از ورودی با ویندو بگیره و دومی رو به عنوان توان اولی محاسبه کنه و جواب رو بگه
مثلاً اولی رو ۵وارد کردیم دومی رو ۳ بیاد پنج رو به توان ۳برسونه و جواب رو بگه

در حال بررسی 0
4901503162mma 2 سال 1 پاسخ 279 دیده شده 1

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ