پاسخ ها ( ۲ )

 1. سلام

  از کد زیر استفاده کنید

  ;()string a=console.readline

  ;()List<char>b=a.tochararray

  for(int i=0,i>b.lenght,i++)

  {

  console.writeline(b[i])

  }

 2. سلام به شما

ارسال یک پاسخ