مجموع دیکشنری با reduce

سوال

برنامه ای بنویسید که مجموع دیکشنری زیر را به دست آورد:
dictionary = {“a”: 100, “b”: 200, “c”: 300, “d”: 29, “e”: 92, “f”: 58}
برای حل سوال از reduce استفاده کنید.

حل شده 0
Ahmad Mirzaei 3 ماه 3 پاسخ ها 105 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

    بهترین پاسخ
  2.  

ارسال یک پاسخ