مثبت و زوج، مثبت و فرد

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند، اگر عدد مثبت و زوج بود دو برابر آن و اگر عدد مثبت و فرد بود، نصف آن عدد چاپ شود.

با تشکر

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 4 ماه 4 پاسخ ها 83 دیده شده 8

پاسخ ها ( ۴ )

  1.  

  2.  

  3.  

ارسال یک پاسخ