متدvoid

سوال

سلاممن یه سوال داشتم درباره تمرین Void سوالش اینه : متدی بنویسید که اندازه ضلع مربع را از ورودی دریافت کند و مساحت مربع را محاسبه کند و در خروجی نمایش دهد.

در حال بررسی 0
zahra1382ndr 3 ماه 1 پاسخ 49 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. این متد رو می تونید به دو روش زیر بنویسید

  اگر می خواهید متد خروجی نداشته باشه و void باشد می تونید با استفاده از out به صورت زیر بنویسید
  static void Area(double side,out double result)
  {
  result = side * side;
  }
  و اگر می خواهید متد خروجی داشته باشه به این صورت می توانید بنویسید
  static double Area(double side)
  {
  return side * side;
  }
  توجه کنید در هنگام فراخوانی متد در روش اول شما باید بعد از ورودی از out و نام یک متغیر از نوع double استفاده کنید تا مقدار برگشتی متد در آن متغیر ذخیره شود.

ارسال یک پاسخ