مبنای ۲

سوال

عدد طبیعی n مفروض است الگوریتمی بنویسید که معادل این عدد را در مبنای۲ بدست آورد.

در حال بررسی 0
Ali 5 سال 3 پاسخ ها 534 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

 1.  

 2. int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  int[] array = new int[32];
  int i = 0;
  while (number != 0)
  {
  array[i] = number % 2;
  number /= 2;
  i++;
  }
  for (int j = i – 1; j >= 0; j–)
  {
  Console.Write(array[j]);
  }

ارسال یک پاسخ