مبلغ فروش

سوال

برنامه ای‌که‌تعداد‌کالا‌و‌قیمت‌هر‌کالا‌را‌خوانده،‌مبلغ‌فروش‌را‌نمایش ‌میدهد‌(مبلغ‌
فروش‌برابر‌با‌تعداد‌کالا‌
*‌قیمت‌کالا‌است‌.)

حل شده 0
aliiiiii 11 ماه 4 پاسخ ها 169 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۴ )

  1.  

  2.  

    بهترین پاسخ
  3.  

ارسال یک پاسخ