لیستی از ارایه ها برای دریافت اطلاعات کارمند

سوال

برنامه ای را بنویسید که لیستی از ارایه اطلاعات کارمند را دریافت کند و قابلیت های زیر را داشته باشد

۱_قابلیتaddکردن

۲_نمایش اطلاعات(نام و نام خانوادگی، کدملی)

۳_قابلیت جستجو با کدملی

۴_مرتب سازی بر اساس نام خانوادگی

۵_قابلیه پاک کردن بر اساس نام یا کد ملی

0
Z.d 4 ماه 0 پاسخ ها 134 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ