علت restart شدن رابط گرافیکی در این کد

سوال

سلام

چرا وفتی کد زیر اجرا میشود وقتی لیبل بالایی، یک واحد به آن اضافه میشود، لیبل «mort» دوباره به جای اول خودش بر می گردد؟

 

 

0
mort 1 سال 0 پاسخ ها 126 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ