علت ایجاد نکردن JLabel جدید در فرم

سوال

سلام

به کد زیر توجه کنید:

روی فرم یک key listener قرار دادم که به محض آنکه کلیدی رها شد، JLabel بسازد با grid layout که متنش کاراکتر “a” است. اما در عمل وقتی کلیدی رها می شود هیچ lable جدیدی با کاراکتر a ایجاد نمی شود. چرا در عمل این کد ها اجرا نمی شوند؟ با سپاس

0
mort 5 روز 0 پاسخ ها 6 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ