عدد کوچکتر منهای عدد بزرگتر

سوال

بدون استفاده از توابع از پیش تعیین شده، برنامه ای بنویسید که ده عدد از ورودی بگیرد سپس اعداد کوچکتر از ۱۰ را حذف کند و اعداد بزرگتر از ده را به صورت نزولی به خروجی ببرد.

با تشکر

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 5 ماه 2 پاسخ ها 93 دیده شده 6

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ