عدد کامل و مقسوم علیه

سوال

 میشه برنامه ای بگید که یک عدد صحیح مثبت از کاربر دریافت کند و مقسوم علیه ها و مجموعشان را
چاپ کند و در نهایت بررسی کند که آیا عدد کامل است یا خیر. محاسبات مربوط به مقسوم علیه ها و بررسی کامل بودن عدد با استفاده از تابع انجام شود

0
fatemeh_ad 3 سال 0 پاسخ ها 245 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ