عدد چهاررقمی

سوال

برنامه ای‌که‌یک‌عدد‌چهاررقمی‌را‌خوانده،‌اگر‌حاصل‌ضرب رقم های‌‌اول‌و‌چهارم،‌
برابر‌حاصل‌جمع‌ارقام‌دوم‌و‌سوم‌باشد‌،
‌،“Yesوگرنه‌،“Noرا‌نمایش ‌میدهد‌‌‌

حل شده 0
zahraaaaaaaaaa 2 ماه 2 پاسخ ها 55 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ