عدد چهاررقمی

سوال

برنامه ای‌که‌یک‌عدد‌چهاررقمی‌را‌خوانده،‌اگر‌حاصل‌ضرب رقم های‌‌اول‌و‌چهارم،‌
برابر‌حاصل‌جمع‌ارقام‌دوم‌و‌سوم‌باشد‌،
‌،“Yesوگرنه‌،“Noرا‌نمایش ‌میدهد‌‌‌

حل شده 0
zahraaaaaaaaaa 2 سال 3 پاسخ ها 286 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ