عدد های همسان

سوال

عدد های که از رقم های یکسان تشکیل شده اند را همسان می گوییم.

برنامه ای بنویسید  که دو عدد ازکاربر بگیره  و بگه همسان هست یانه

مثال :

ورودی:

a=12501

b=2105

خروجی :

همسان میباشد .

 

 

در حال بررسی 0
behinazare 4 سال 4 پاسخ ها 425 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۴ )

 1. string num1 = Console.ReadLine();
  string num2 = Console.ReadLine();
  bool flag = true;
  char[] ch = num2.ToCharArray();
  for (int i = 0; i < num2.Length; i++)
  {
  flag = num1.Contains(ch[i]);
  }
  if (flag)
  {
  Console.WriteLine(“hamsan”);
  }
  else
  Console.WriteLine(“nohamsan”);

 2.  


  ضمیمه ها
 3.  

ارسال یک پاسخ