عدد های سه رقمی

سوال

برنامه ای‌که‌یک‌عدد‌‌سه‌رقمی‌را‌خوانده،‌اگر‌مجموع‌رقم های‌اول‌و‌سوم‌برابر‌رقم‌
دوم‌باشد‌،
‌،“Yesوگرنه‌“Noرا‌چاپ‌میکند‌

حل شده 0
zahraaaaaaaaaa 11 ماه 4 پاسخ ها 206 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۴ )

  1.  

  2. بهترین پاسخ
  3. الگوریتم در c++:

     

  4.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ