عدد های سه رقمی

سوال

برنامه ای‌که‌یک‌عدد‌‌سه‌رقمی‌را‌خوانده،‌اگر‌مجموع‌رقم های‌اول‌و‌سوم‌برابر‌رقم‌
دوم‌باشد‌،
‌،“Yesوگرنه‌“Noرا‌چاپ‌میکند‌

حل شده 0
zahraaaaaaaaaa 2 ماه 3 پاسخ ها 82 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

    بهترین پاسخ
  2. بهترین پاسخ
  3. الگوریتم در c++:

     

ارسال یک پاسخ