عدد اول

سوال

در این مساله یک عدد طبیعی در ورودی وجود دارد و از شما خواسته شده است که اولین عدد اول بعد از عدد داده شده را یافته و در خروجی بنویسید. دقت کنید که اعداد ورودی ممکن است اعداد بزرگی باشند

در حال بررسی 1
shima-m-ak 1 سال 1 پاسخ 125 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. #include<iostream>
  #include<conio.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
  int num=0,num1=0,res=0;
  cout<<“enter your number : “;
  cin>>num;
  num+=1;

  for(int i=2;i<num;i++)
  {
  num1=num%i;//cout<<num1;
  if(num1==0)
  {
  res+=1;
  num+=1;
  }
  }
  cout<<“next prime number is : “<<num;
  getch();
  return 0;
  }

ارسال یک پاسخ