طریقه استفاده از یک کلاس در ArrayList ؟

سوال

یکلاس داریم با متغیر می خواهیم از این کلاس در ArrayList در یک کلاس دیگر استفاده کنیم ArrayList از جنس کلاس باشد

بی زحمت با توضیح کامل همراه با مثال توضیح دهید…

با تشکر

0
sadeghmasoud 1 سال 0 پاسخ ها 100 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ