ضرب اعداد فرد دو لیست

سوال

با کامپرینشن برنامه ای بنویسید که اعداد فرد لیست اول را ضربدر اعداد فرد لیست دوم کند
first = [1, 4, 7, 3, 8, 2]
second = [3, 10, 5, 24, 11, 7]

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 4 ماه 2 پاسخ ها 42 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ