شی گرایی

سوال

سوال: یک کلاس با نام SavingsAccount بسازید که از BankAccount ارث‌بری کند. این کلاس باید ویژگی اضافی به نام interest_rate را داشته باشد که نرخ سود به حساب را نشان دهد. همچنین، یک متد به نام calculate_interest بنویسید که سود سالیانه را محاسبه کند. این متد باید مبلغ سود را بر اساس موجودی حساب و نرخ سود محاسبه کند.

حالا یک شی از کلاس SavingsAccount بسازید، مبلغ ۱۰۰۰ و نرخ سود ۵% را به عنوان ورودی برای ساخت شی بدهید و سپس متد calculate_interest را صدا بزنید و نتیجه را نمایش دهید.

اطلاعات حساب اولیه:

 • موجودی اولیه: ۱۰۰۰
 • نرخ سود: ۵% (۰٫۰۵ به عنوان نرخ در متد calculate_interest استفاده شود)

با این اطلاعات، برنامه‌ای بنویسید که موجودی نهایی حساب و مبلغ سود را نمایش دهد.

در حال بررسی 0
mostafaghasemi 5 ماه 3 پاسخ ها 216 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۳ )

 1. class BankAccount:
      def __init__(self, balance):
          self.balance = balance

  class SavingAccount(BankAccount):
      def __init__(self, balance, interestRate):
          super().__init__(balance)
          self.interestRate = interestRate
      def calculateInterest(self):
          return self.balance * self.interestRate
  obj1 = SavingAccount(1000, 0.05)
  print(f”””Final Balance:t{obj1.balance+obj1.calculateInterest()}
  interet:t{obj1.calculateInterest()}”””)

 2. class BankAccount:
  def init(self,Bankaccounts) -> None:
  self.Bankaccounts=Bankaccounts

  class SavingsAccount(BankAccount):
  def init(self, Bankaccounts,interest_rate) -> None:
  super().init(Bankaccounts)
  self.interest_rate=interest_rate

  def calculate_interest(self):
  print(f” Annual interest amount is: {self.Bankaccounts*self.interest_rate}”)
  print(f” Inventory is: {(self.Bankaccounts*self.interest_rate)+self.Bankaccounts}”)

  s1=SavingsAccount(1000,.05)
  s1.calculate_interest()

ارسال یک پاسخ