شماره های صحیح

سوال

برنامه ای بنویسید که:

نام و نام خانوادگی و شماره موبایل ده نفر را از ورودی بگیرد و در یک فایل txt به نام info ذخیره کند.

سپس در همان دایرکتوری، یک پوشه با نام validation_info بسازید و در آن پوشه، اسامی دارای شماره موبایل صحیح را در یک فایل txt دیگر به نام finally_info ذخیره کنید.

نکته:

قبل از ساخت پوشه یا فولدر، چک کنید که این پوشه از قبل وجود داشته است یا خیر.

ابزار مورد استفاده: ماژول os, ماژول re

 

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 2 هفته 3 پاسخ ها 47 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

  3.  

ارسال یک پاسخ