شمارش تعداد جملات متن (تمرین پایتون پیشرفته – درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید یک رشته نسبتا طولانی از ورودی گرفته، و ابتدا تعداد جملات آنرا شمارش و چاپ کرده، سپس با نرمال سازی فاصله بین کلمات طولانی ترین جمله رشته از نظر تعداد کاراکتر را در خروجی چاپ کند. (شرط پایان هر جمله نقطه می باشد) 

(مثلا اگر رشته زیر وارد شود تعداد جملات ۵ و طولانی ترین جمله Python’s design philosophy emphasizes code readability with its notable use of significant indentation می شود)

 

Python will probably     be the most           favorite      programming          language     for    developers         in 2021. The language is      pleasant       and quite         simple       for beginners, so     its popularity will only grow. Python     is an interpreted, high-level       and         general-purpose       programming     language. Python’s design philosophy emphasizes code readability with its        notable use of significant indentation. Python is growing       bigger         and          bigger.

در حال بررسی 0
hajilozahra 3 سال 10 پاسخ ها 1541 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۱۰ )

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9.  

ارسال یک پاسخ