شمارشگر حروف، کلمات و جملات یک متن

سوال

برنامه ای بنویسید که:

۱. تعداد حروف

۲. تعداد کلمات

۳. تعداد جملات متن زیر را پیدا کرده،

۴. و بیشترین حرفی که در متن تکرار شده، به همراه تعداد تکرار آن را به خروجی ببرد.
text = “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

حل شده 0
Ahmad Mirzaei 8 ماه 4 پاسخ ها 165 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۴ )

  1.  

  2. بهترین پاسخ
  3.  

  4.  

ارسال یک پاسخ