سوال پایتون

سوال

شرکتی به هر یک از متخصصین خود  ماهانه ۷ میلیون تومان پرداخت میکند .او میخواهد بداند که اگر ۱۴ درصد به حقوق هرکدان اضافه کند ، سالانه چقدر به هزینه شرکت اضافه می شود . برنامه ای بنوسید که این کار را برای شرکت انجام دهد .

0
محمد جسین 10 ماه 0 پاسخ ها 92 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ