سوال پایتون

سوال

برنامه ای بنویسید بوسیله کلاس و تابع که کلمه خاص دریافت شده از کاربر را در فایل مورد نظر کاربر (از ورودی بوسیله input یا از طریق argv) پیدا نموده و تعداد کلمه یافت شده را در نهایت چاپ نماید. خط یافت شده را نیز را در خروجی همراه تعداد موجود در خط بعنوان راهنمایی چاپ نماید.

برای سخت تر – حرفه ای تر – کاربردی تر : میتوانید یک لیستی از کلمات داشته باشید که تک به تک جستجو را اعمال نمایید و خروجی تعداد موارد یافته شده را نمایش دهید. همینطور در کدام سطر و ستون قرار دارد نیز میتواند یک جستجوی عالی را رقم بزند.

در حال بررسی 0
09190377993 7 ماه 1 پاسخ 57 دیده شده 1

پاسخ ( ۱ )

ارسال یک پاسخ