سوال سی شارپ

سوال

;int menu =0

;menu = int.Parse(Console.ReadLine())
switch (menu)
}
:case 6
;()console.beep
;break
{
;()Console.ReadKey
می خواستم بعد اینکه عدد ۶ رو زدم بدون اینکه Enter رو بزنم خوانده بشود

در حال بررسی 0
matin.mousavi 1 سال 2 پاسخ ها 121 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1. سلام از console.readkey() استفاده کنید اگه برابر با ۶ بود خوانده شود

  2. سلام

    از ()console.readkey استفاده کنید

ارسال یک پاسخ