سوال ساده

سوال

سلام به همه مهندسین عزیز.

ببخشید یه سوال هست که به نظرم خیلی راحته ولی وقتی میزنمش نمیشه هی اشتباه میاد جوابش اگه میشه کدش رو توی سی شارپ برام بزنید.

سوال اینه که کاربر ۴ عدد در ورودی میده و در خروجی باید جمعشون و میانگینشون و ضربشون و بزرگترین و کوچکترینشون رو هم در خروجی چاپ کنه. ممنون!

مثالش هم اینه :

ورودی :

خروجی :

در حال بررسی 1
Sahar 5 سال 7 پاسخ ها 438 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۷ )

 1. using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;

  namespace ConsoleApplication1
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.WriteLine(“Enter number1”);
  double num1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine(“Enter number2”);
  double num2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine(“Enter number3”);
  double num3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine(“Enter number4”);
  double num4 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  double sum, avg, min, max, product;
  sum = num1 + num2 + num3 + num4;
  Console.WriteLine(“sum is : {0}”, sum);
  avg = (num1 + num2 + num3 + num4) / 4;
  Console.WriteLine(“avg is : {0}”, avg);
  product = num1 * num2 * num3 * num4;
  Console.WriteLine(“product is :{0}”, product);
  min = num1;
  if (num2< min)
  min = num2;
  if (num3< min)
  min = num3;
  if (num4< min)
  min = num4;
  Console.WriteLine(“min is : {0}”, min);
  max = num1;
  if (num2> max)
  max = num2;
  if (num3 > max)
  max = num3;
  if (num3 > max)
  max = num4;
  Console.WriteLine(“max is : {0}”, max);
  }
  }
  }

 2. int sum = 0;
  int zarb = 1;
  List list = new List();
  for (int i = 0; i < ۴; i++)
  {
  Console.WriteLine("enter number");
  int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  sum += number;
  zarb *= number;
  list.Add(number);
  }
  Console.WriteLine("sum:"+sum);
  Console.WriteLine("avg:" + sum/4);
  Console.WriteLine("zarb:" + zarb);
  list.Sort();
  Console.WriteLine("min:"+list[0]);
  list.Reverse();
  Console.WriteLine("max:"+list[0]);

 3.  

 4. Console.WriteLine(“enter number:”);
  int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine(“enter number:”);
  int m = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine(“enter number:”);
  int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine(“enter number:”);
  int d = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  int sum = n + m + b + d;
  int avg = n + m + b + d / 4;
  int zrb = n * m * b * d;
  int min = n;
  if(min>m)
  {
  min = m;
  }
  if(min>b)
  {
  min = b;
  }
  if (min > d)
  {
  min = d;
  }
  Console.WriteLine(“sum:” + sum + “t” + “avg:” + avg + “t” + “zrb:” + zrb + “t” + “min:” + min);
  }
  }
  }

 5. با عرض سلام و خسته نباشد خدمت شما،

  برای بالا بردن دانش و مهارت برنامه نویسی در زبان #C، دوره کاربردی آموزش سی شارپ را به شما پیشنهاد میکنم.

  موفق باشید.

 6. class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {

  Console.WriteLine(“enter4number”);
  int[] array = new int[4];
  int sum = 0;
  float avreg = 0;
  int Product = 1;
  int max = 0;
  int min = 0;
  int temp;
  int j;
  int x;
  // sum product
  for (int i = 0; i < array.Length; i++)
  {
  array[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  sum += array[i];
  Product *= array[i];

  }

  //max

  for (int i = 0; i < array.Length; i++) { min = array[i]; if (array[i] >= max)
  {
  max = array[i];

  }
  }

  // min
  for ( x = 0; x < array.Length ; x++)

  for (j = x + 1; j < array.Length; j++)
  {

  if (array[x] < array[j])
  {

  temp = array[x];
  array[x] = array[j];
  array[j] = temp;
  min = array[j];
  }

  }

  //avg
  avreg = (sum / array.Length);
  //output
  Console.WriteLine(“max:” + max);
  Console.WriteLine(“min:” + min);
  Console.WriteLine(“sum:” + sum);
  Console.WriteLine(“product:” + Product);
  Console.WriteLine(“avreg:” + avreg);
  Console.ReadKey();

  }
  }

ارسال یک پاسخ