سوال خیلی مهم در مورد پایتون

سوال

سلام دوستان

عبارت line*  در خط چهارم وline در خط پنجم   چه کار می کند و به چه معناست ؟تشکر

n = int(input())
student_marks = {}
for _ in range(n):
    name , *line= input().split()
    scores = list(map(float , line))
    student_marks[name] = scores
query_name = input()

 

0
aminrezash 4 ماه 0 پاسخ ها 60 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ