سلام بچه ها لطفا اگ کسی میتونه بهم بگه چ کدی بنویسم…

سوال

برنامه ای بنوسید کهیک عددintو مثبتدریافت کندو تشخیص
دهد که آیاعدد واردشده کامل است یا خیر. اگرعددکامل باشددر خروجی

“yes”
و در غیر این صورت“no”چاپ کند.

 

def divisor(n):
for i in range(1, number):
if number % i == 0:
print(i)
number = int(input(‘Enter your number: ‘))
divisor(number)
print(number)

فعلا تا اینجا رفتم ولی نمیدونم چطور کاری کنم تشخیص بده ک عدد کامل هست یا ن

در حال بررسی 0
علی 2 سال 3 پاسخ ها 154 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2. در گفتار های نظریه اعداد، « عدد کامل » عددی تعریف می شود که با مجموع ِ مقسوم علیه هایش برابر باشد.

    کوچترین عدد کامل ۶ است زیرا ۶=۱+۲+۳ .

  3. پاسخ شما در عکس می باشد

ارسال یک پاسخ