سلام از داده های فایل تکست چجوری میشه یک ماتریس در پایتون ساخت؟

سوال

سلام از داده های فایل تکست چجوری میشه یک ماتریس در پایتون ساخت؟(داده رو از فایل تکست گرفت)

در حال بررسی 1
mostafavi 3 هفته 0 پاسخ ها 27 دیده شده 1

پاسخ ها ( نه )

  1. با سلام . می توانید از کتابخانه numpy استفاد کنید .

    فرض کنید در فایل متنی اعداد به صورت زیر باشد:

    ۱,۲,۳

    ۴,۵,۶

    برای تبدیل به ماتریس به صورت زیر عمل می کنیم:

ارسال یک پاسخ