سال و روز و ماه و ثانیه

سوال

برنامه ای‌که‌عددی‌را‌به‌سال‌خوانده،‌ تعیین‌میکند‌چند‌ماه،‌ چند‌روز‌ و‌ چند‌ثانیه‌
است‌

حل شده 0
zahraaaaaaaaaa 2 سال 2 پاسخ ها 126 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۲ )

  1. کد با زبان C#

    کد با زبان python

     
     

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ