ساخت نمونه از اینترفیس

سوال

سلام در آموزش جاوا همیشه گفته شده از اینترفیس نمیتوان نمونه ساخت مگر ابتدا یک کلاس از اینترفیس ارث بری کرده سپس از متد های داخل فرزند آن اینترفیس استفاده کرد..سوال من این هست که چرا داخل یک کلاس میشود اینترفیس ساخت و سپس داخل همان کلاس نمونه از اینترفیس ساخت و این متناقض با تعریف اینترفیس نیست؟

2
tachion 6 ماه 0 پاسخ ها 63 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ