ساخت دیکشنری

سوال

برنامه ای بنویسید که دو لیست زیر را تبدیل به دیکشنری کند.

keys = [“one”, “six”, “five”, “ten”, “nine”, “three”, “four”, “eight”, “two”, “seven”]

values = [6, 7, 1, 2, 9, 4, 10, 3, 8, 5]

نکته:

عناصر هر دو لیست باید به صورت مرتب شده تبدیل به یک دیکشنری شوند.

 

 

حل شده 0
Ahmad Mirzaei 7 ماه 5 پاسخ ها 126 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۵ )

  1.  

  2.  

  3.  

    بهترین پاسخ
  4. keys = sorted(keys)
    values = sorted(values)
    A = dict(zip(keys,values));A

ارسال یک پاسخ